การฝึก "สนทนาภาษาอังกฤษ" เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการพูดหรือเพื่อการสื่อสาร เพราะต่อให้คุณเรียนรู้ทั้งหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่คุณไม่ยอมฝึกฝนการ "สนทนาภาษาอังกฤษ" เวลาคุณเจอกับสถานการณ์จริงที่คุณจำเป็นต้องใช้ "บทสนทนาภาษาอังกฤษ" คุณก็จะเกิดความตื่นกลัว จนทำให้คุณสนทนาไม่ได้หรือสนทนาแบบผิดๆ ถูกๆ เราจึงทำการรวบรวม "บทสนทนาภาษาอังกฤษ" ระดับพื้นฐานแบบง่ายๆ มาให้เริ่มฝึกสนทนากัน และเราก็หวังว่า "บทสนทนาภาษาอังกฤษ" ที่เรานำเสนอนี้จะเป็นปูพื้นให้กับคุณได้

บทสนทนาภาษาอังกฤษ

1. บทสนทนาภาษาอังกฤษ "การทักทาย (Greeting)"

 • A : Good morning. How are you ? (สวัสดีตอนเช้า คุณสบายดีหรือเปล่า)
 • B : I'm fine, Thanks. And you ? (สบายดี ขอบคุณ และคุณล่ะ)
 • A : I'm not O.K. I have a cold. (ไม่ค่อยสบาย เป็นหวัดน่ะ)
 • B : Get well soon. (หายเร็วๆ นะ)

2. บทสนทนาภาษาอังกฤษ "การแนะนำตัวเอง (Introducing Oneself)"

 • A : Hello. My name is Janjira. I come from Thailand. (สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ จันจิรา มาจากประเทศไทย)
 • B : Hello. My name is Adam. (สวัสดีครับ ผมชื่ออดัม)
 • A : Where do you come from ? (คุณมาจากที่ไหนค่ะ)
 • B : I come from England. Nice to meet you. (ผมมาจากประเทศอังกฤษ ยินดีที่ได้รู้จักครับ)
 • A : Me too. (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ)

3. บทสนทนาภาษาอังกฤษ "การกล่าวลา (Saying Goodbye)"

 • A : I must go now, see you again. (ฉันต้องไปแล้ว แล้วพบกันใหม่นะค่ะ)
 • B : Good luck to you. (ขอให้คุณโชคดีนะ)
 • A : You too. (คุณก็เช่นกัน)

4. บทสนทนาภาษาอังกฤษ "การกล่าวขอบคุณ (Saying Thank You)"

 • A : Can I borrow your pen ? (ขอยืมกล้องปากกาหน่อยได้ไหม)
 • B : Sure. Here you are. (ได้เลย นี่ไง)
 • A : Thank a lot. (ขอบคุณมาก)
 • B : That's all right. (ไม่เป็นไร)

5. บทสนทนาภาษาอังกฤษ "การกล่าวขอโทษ (Apologizing)"

 • A : Excuse me. May I sit here ? (ขอโทษนะค่ะ ดิฉันนั่งตรงนี้ได้หรือไม่ค่ะ)
 • B : Yes, of course. (ได้เลยครับ)
 • A : Thank you. (ขอบคุณค่ะ)
 • B : That's all right. (ไม่เป็นไรครับ)

6. การขอความช่วยเหลือ (Asking for Help)

 • A : Can I borrow your money ? (ขอยืมเงินหน่อยได้ไหม)
 • B : I'm sorry. I can't help you. (ขอโทษที ผมคงช่วยคุณไม่ได้)
 • A : Can I borrow your money ? (ขอยืมเงินหน่อยได้ไหม)
 • C : Yes, of course. (ได้เลย)
หมายเหตุ : บทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ได้แนะนำเอาไว้ในข้างต้น เป็นเพียง "บทสนทนาภาษาอังกฤษ" แบบสั้นๆ ที่ไว้ใช้เพื่อเริ่มต้นฝึกฝนการสนทนาเท่านั้น แต่เราก็คิดว่า ในอนาคต เราจะเพิ่ม (บทสนทนาภาษาอังกฤษ) ให้มากขึ้นและครอบคลุมทุกๆ เรื่องให้มากที่สุด