บทความนี้ (การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย) ผมอยากนำเสนอเกี่ยวกับ "การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย" ทั้ง 26 ตัวอักษร เพื่อให้คนที่ต้องการนำไปใช้ใน "การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย" เพื่อการเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย

การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย


ตัวพิมพ์ ( ใหญ่ ) ตัวพิมพ์ ( เล็ก ) อ่านว่า ตรงกับอักษรไทย
A a เอ สระ แอ หรือ เอ
B b บี
C c ซี ค หรือ ซ
D d ดี
E e อี สระ เอ หรือ อี
F f เอ๊ฟ
G g จี ก หรือ จ
H h เอ้ช ฮ หรือ ห
I i ไอ สระ อิ หรือ ไอ
J j เจ จ หรือ ย
K k เค ค หรือ ก
L l แอล
M m เอ็ม
N n เอ็น
O o โอ สระ ออ หรือ โอ
P p พี
Q q คิว คว
R r อาร์
S s เอ๊ส ซ หรือ ส
T t ที ท หรือ ต
U u ยู สระ อู หรือ อิว หรือ ไม้หันอากาศ
V f วี ฟว
W w ดับเบิลยู
X x เอ๊กซ ซ หรือ กซ เมื่อใช้สะกด
Y y วาย ย หรือ สระอี, อาย
Z z เซ็ด (ซี)

*** อักษรทั้ง 26 ตัวนี้เป็นสระด้วยกันทั้งหมด 5 อักษร นั้นคือ Aa (เอ), Ee (อี), Ii (ไอ), Oo (โอ) และ Uu (ยู) นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ทำหน้าที่เหมือนสระได้ด้วย (ตามหลักแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นสระ) ซึ่งเมื่อทำหน้าที่เป็นสระก็จะออกเสียง อิ อี ไอ อาย เช่น Sky, By, Bye, My, Lovely เป็นต้น

สุดท้ายผมหวังว่า บทความเล็กๆ บทความนี้ (การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย) ที่นำเสนอเกี่ยวกับ "การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย" ทั้ง 26 ตัวอักษรนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยนะครับ และถ้าถูกใช้บทความนี้ (การเทียบอักษรไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย) ก็อย่าลืมที่จะแชร์บทความให้กับเพื่อนๆ และคนรู้จักได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับ